In De Kijker

Wie wil er nu niet zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Onze apotheek heeft zich aangesloten bij de Zorgpuntapotheken. Zorgpuntapotheken specialiseren zich in het begeleiden van de actieve en minder actieve personen die zo lang mogelijk min of meer zelfstandig wensen te blijven.

Wij voorzien u van alle mogelijke thuiszorgmateriaal, loophulpmiddelen zoals rollators, persoonlijke alarmsystemen en incontinentiemateriaal aan zeer gunstige voorwaarden. Kom een toestel uittesten in onze apotheek.

Nieuw in ons gamma: een mobiele volledig geïnstalleerde zorgwoning waar geen vergunning of architect voor nodig is. Een hulpbehoevend familielid kan bij wijze van spreken in uw tuin wonen. Er zijn geen funderingen nodig, de woning staat er op een dag tijd, en is voorzien van allerlei snufjes die de veiligheid waarborgen van uw dierbare. Deze formule kan ook in huur worden overwogen.

Vraag ons naar meer informatie, we zijn er voor u!

 


 
Privacybeleid