Levenseinde en wetgeving? Een praktische gids

09/10/2008 | Leifblad infobrochure rond beslissingen bij het levenseinde (inclusief euthanasie) -palliatieve zorg 

Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land 40% van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. Ideaal gesproken moet de patiënt in deze besluitvorming betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen. Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij. Deze brochure wil de wetten die hier van toepassing zijn, nl. de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie praktisch toelichten. Weinig mensen zijn met deze wetten en mogelijkheden vertrouwd. Wij hopen dat deze brochure hieromtrent enige duidelijkheid mag bieden en/of kan helpen in het maken van belangrijke keuzes. Middenin het LEIFblad zitten documenten die overeenkomen met wat wettelijk voorzien is.
Het einde is te belangrijk om er niet bij stil te staan. Dit LEIFBLAD is ook bedoeld voor mensen die momenteel met het levenseinde geconfronteerd worden, als naaste, familielid, zorgverlener of arts. Het LEIFblad kan zeker als leidraad gebruikt worden om het overleg tussen de patiënt (en/of zijn/haar familie), de arts én het begeleidend team te vergemakkelijken.


 
Privacybeleid