Waarom zoveel aandacht voor vallen bij ouderen?

22/04/2013 | Valpreventie | Auteur: M. Haems

1 op de 3 van de thuiswonende ouderen valt 1 maal per jaar.
Ongeveer 1 op 9 thuiswonende oudere valt zelfs meerdere malen per jaar.
Heel waarschijnlijk vallen oudere personen nog veel meer: we kennen geen exacte cijfers. Vaak wordt het niet eens gemeld. Eens opgenomen in een rusthuis, ligt de valincidentie nog hoger: ongeveer de helft tot 70% van de rusthuisbewoners valt er minstens 1 keer per jaar.

Een valincident kan leiden tot lichamelijke (bv. verstuikingen, snijwonden, breuken) en psychosociale gevolgen (bv. valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en grotere zorgafhankelijkheid). De kosten aan een heupbreuk zijn niet alleen hoog, ook vermidert de zelfstandigheid van personen vaak nadat ze een dergelijke breuk hebben meegemaakt. De levenskwaliteit neemt af.

Het is belangrijk dat ouderen en hun familieleden zich bewuster worden van de gevaren van vallen en hoe je vallen kan voorkomen.

Zie verder op www.valpreventie.be


 
Privacybeleid